2016 – обобщение на направеното

2016 – обобщение на направеното

2016 – обобщение на направеното

Коментарите са изключени за 2016 – обобщение на направеното

През 2016 г. продължихме с развитие на продуктите за умен дом. Въведохме нови модерни колекции при роло щорите. Осъвременихме текстилните колекции. Станахме по-добри и по-разнообразни в начините на управление и синхронизацията на различните ел.задвижвания.

Увеличихме асортимента на предлаганите продукти и услуги.

 

Back to Top